Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Бакаленко Олена Анатоліївна. Евристична функція емоційного переживання (філософсько-методологічний аналіз) : Дис... канд. наук: 09.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Бакаленко О.А. Евристична функція емоційного переживання (філософсько-методологічний аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Харківський національний університет ім.В.Н. Каразіна, Харків, 2006.

Дисертація присвячена філософсько-методологічному аналізу евристичної функції емоційного переживання. В дослідженні уперше систематизовані й узагальнені історико-філософські традиції в осмисленні ролі емоцій у процесах пізнання й творчості. Здійснено всебічне обґрунтування евристичної функції емоційного переживання на підставі узагальнення досягнень світової і вітчизняної філософської й наукової думки.

Запропоновано нову теоретичну модель творчого процесу, яка передбачає виділення емоційної, інтуїтивної і раціональної його стадії. Уперше виявлені особливості прояву евристичної функції емоційного переживання на різних стадіях творчого процесу. Встановлено, що емоції як певний первинний акт цілісного схоплювання дійсності безпосередньо забезпечують здійснення емоційної стадії творчості, яка пов'язана зі сферою континуального, потенційно можливого. Вони є необхідною умовою інтуїтивної стадії творчості як джерело нерівноваги, що має місце в момент переходу від одного способу освоєння дійсності до іншого.

Публікації автора:

1. Бакаленко Е.А. Эмоции и творчество // Вісник Харківського державного університету. Серія: теорія культури і філософія науки. – Харків, 1997. – №388. – С.135-138.

2. Бакаленко Е.А. К проблеме эмоционального постижения мира (историко-философский анализ) // Вісник Харківського державного університету. Серія: теорія культури і філософія науки. – Харків, 1997. – №389. – С.112-120.

3. Бакаленко Е.А. Философские аспекты теоретических моделей динамики творческого процесса // Вісник Харківського державного університету. Серія: філософія. – Харків, 1997. – №394. – С.51-53.

4. Бакаленко Е.А. К проблеме соотношения познания и творчества // Вісник Харківського університету. Серія: теорія культури і філософія науки. – Харків, 1998. – №400/2. – С.6-8.

5. Бакаленко Е.А. Постмодернизм и апофатизм: устремленность к полноте познания // Вісник Харківського університету. Серія: теорія культури і філософія науки. – Харків, 2000. – №464. – С.97-101.

6. Бакаленко О.А. Філософсько-психологічний аналіз евристичної функції емоційного переживання // Вісник Харківського Національного університету. Серія: теорія культури і філософія науки. – Харків, 2001. – №499. – С.155-162.

7. Бакаленко Е.А. Трансформация гносеологических представлений как один из аспектов формирования экологической культуры человека // Вісник Харківського університету. В 2ч. Ч2. – Харків, 2001. – №506. – С.204-206.

8. Бакаленко Е.А. Роль эмоций в возникновении нового знания // Обрії комунікації та інтерпретації: Матеріали VIII Харківських міжнародних Сковородинівських читань (28-29 вересня 2001р.). – Харків: «Екограф», 2001. – С.237-239.

9. Бакаленко Е.А., Жидкова О.О. Проблема взаимовлияния эмоциональных и мыслительных процессов: поиски новых решений // Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (1-9 травня 2002р.). – Ужгород, 2002. – С.81.

10. Бакаленко Е.А. Понятие сердца в отечественной философии: гносеологический аспект // Філософська спадщина Г.С. Сковороди і сучасність: Матеріали ІХ Харківських міжнародних Сковородинівських читань (27-28 вересня 2002р.). – Харків: «Екограф», 2002. – С.3-5.

11. Бакаленко Е.А. Некоторые гносеологические аспекты свободы // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії: Матеріали Х Харківських міжнародних Сковородинівських читань (26-27 вересня 2003р.). В 2ч. Ч2. – Харків: «Екограф», 2003. – С.120-122.