Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Плющева Майя Олексіївна. Феноменологічна онтологія тілесності : Дис... канд. наук: 09.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Плющева М. О. Феноменологічна онтологія тілесності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена аналізу онтологічних засад людської тілесності з точки зору феноменології.

З’ясовано, що феноменологія розглядає тілесність та інтерсуб’єктивність як взаємозалежні явища, де перша може виступати онтологічною основою другої та навпаки. Дві різні версії цієї дихотомії взяті за основу концепцій Мориса Мерло-Понті та Жан-Поля Сартра.

У роботі проаналізовані теоретичні положення вищезазначених протилежних концепцій взаємин тілесності й інтерсуб’єктивності та засобами феноменології обґрунтовані декілька положень щодо можливості розв’язання деяких утруднень ґештальт-психології (питання розглядається в рамках загального аналізу теорій сприйняття і побудові на їхній підставі концепцій тілесності).

Також запропонована можливість усунення суперечностей феноменологічної концепції інтерсуб’єктивності Сартра за допомогою залучення методологічних засобів феноменологічної соціології.

Публікації автора:

1. Плющева М.О. Трансформація поняття гри від античності до сучасності. Обумовленість гри тілесністю та мовою // Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології. Серія: Грецька традиція в сучасній культурі. – Одеса: Одеська гуманітарна традиція, 2005. – Вип.. 8. – С. 203-212.

2. Плющева М.О. Моє живе тіло чи тіло як організм? Розв’язання проблеми Декартом і Гусерлем // Sententiae: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії. – УНІВЕРСУМ-Вінниця: Критика, 2006. – Випуск 15. – С. 3-10.

3. Плющева М.О. Метафізика світу «інших» // Практична філософія. – Київ: ПАРАПАН, 2007. – Випуск 2. – С. 27-33.

4. Плющева М.О. Гра як привілей людини // «Дні Науки філософського факультету — 2005». Матеріали доповідей та виступів. Частина ІІІ. — Київ: Київський університет, 2005. — С. 64-66.

5. Плющева М.О. Метафізика світу Інших // «Дні Науки філософського факультету — 2006». Міжнародна наукова конференція. Матеріали доповідей та виступів. Частина ІІ. — Київ: Київський університет, 2006 — С. 136-138.