Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Голуб Ірина Олександрівна. Феноменологічне обґрунтування пізнання психічного : Дис... канд. наук: 09.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Голуб І.О. Феноменологічне обґрунтування пізнання психічного. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена з’ясуванню теоретичних і методологічних підстав пізнання психічного у феноменології. Виходячи із принципового для феноменології ототожнення психіки та свідомості, авторка обстоює абсолютну тотожність сутнісної структури психічного сутнісній структурі свідомості. Але остання виявляється тільки на рівні трансцендентальної редукції, після здійснення якої розкриваються фундаментальні характеристики свідомості: інтенційність, темпоральність та інтерсуб’єктивність. Усі вони є сутнісно пов’язаними, обумовлюють одна одну і у своїй єдності складають трансцендентальну структуру свідомості. Спираючись на праці Е. Гусерля та інших феноменологів, авторка доводить, що пізнання психічного у феноменології найбільш ефективним виявляється в межах її трансцендентального варіанту.

Публікації автора:

  1. Голуб І.О. Декартове cogito як основа феноменологічного розуміння свідомості // Sententiae XIII. – 2005. – № 2. – С. 73–81.

  2. Голуб І.О. Час як філософська проблема: від платонізму до
    феноменології // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології . Вип. 8. Грецька традиція в сучасній культурі. – Одеса, 2005. – С. 171–177.

  3. Голуб І.О. Співвідношення феноменологічної та емпіричної психології в контексті трансцендентальної феноменології Е. Гусерля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2006. № 7679. С.128131.

  4. Голуб І.О. Поняття „психічне” у Брентано та Гусерля // Практична філософія. – 2006. – № 1 (19). – С.180–185.

  5. Голуб І.О. Спроба феноменологічного осмислення особливостей сприйняття людей з вадами зору та слуху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2003. № 5455. С.3839.

  6. Голуб І.О. Феноменологічний погляд на проблему порушень свідомості // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції «ЛЮДИНА СВІТ КУЛЬТУРА» (20-21 квітня 2004 року, Київ). 2004. С.164165.

  7. Голуб І.О. Феноменологічний підхід до проблеми розладів пам’яті // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету2005» (2627 квітня 2005 року). Частина ІІ. 2005. С.910.