Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Татаринова Світлана Олексіївна. Формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2009.Анотація до роботи:

Татаринова С. О. Формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування логіко-математичних понять у дітей старшого дошкільного віку в процесі пізнавальної діяльності. У роботі визначено сутність логіко-математичних понять та їхні показники; виявлено критерії й охарактеризовано рівні сформованості в дошкільників логіко-математичних понять; конкретизовано зміст пізнавальних дій дітей старшого дошкільного віку в процесі усвідомлення логічних операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння, узагальнення) у визначенні істотних ознак предметів; удосконалено і збагачено методику формування у старших дошкільників математичних уявлень системою пізнавальних завдань різного рівня складності та логіко-математичними поняттями «форма», «величина», «число».

Публікації автора:

 1. Татаринова С. О. Історико-педагогічна ґенеза культурного розвитку особистості / С. О. Татаринова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2004. – Вип. 30. – С. 193-199.

 2. Татаринова С. О. Логіко-математична компетентність дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в сучасних умовах : зб. наук. праць. – Херсон, 2004. – С. 59-61.

 3. Татаринова С. О. Міркування як мовленнєва категорія логічного мислення дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 39. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2005. – С. 161-164.

 4. Татаринова С. О. Особливості формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова // Дошкільна освіта – 2005. – №1(7). – С. 49-54.

 5. Татаринова С. О. Експериментальна програма формування логіко-математичних понять у старших дошкільників / С. О. Татаринова // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2007. – Вип. XV-XVІ. Частина 2 : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном»] (8-9 лист. 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету, 2007. – С. 285-291.

 1. Татаринова С. О. Особливості пізнавальної діяльності старших дошкільників / С. О. Татаринова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя. – 2007. – Вип. 44. – С. 353-359.

 2. Татаринова С. О. Логіко-математичний розвиток і компетентність дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова // Збірник наукових праць МДПУ : Педагогічні науки. – Мелітополь, 2004. – С. 41-43.

 3. Татаринова С. О. Технологічний аспект структури логічної культури особистості Социальные технологии / С. О. Татаринова // Актуальные проблемы теории и практики (международный межвузовский сборник научных работ) Вып.26. Киев-Москва-Одесса-Запорожье, 2005. – С. 245-250.

 4. Татаринова С. О. Проблема формування логіко-математичних понять у дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова // Збірник наукових праць (Психологічні науки). – № 4. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – С. 79-85.

 5. Татаринова С. О. Стан формування логіко-математичних понять у практиці сучасних дошкільних закладів / С. О. Татаринова // Педагогічні науки та освіта : Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. ІІ. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2008. – С. 221-227.

 6. Татаринова С. О. Формування логіко-математичної культури молодших школярів засобами інтегрованих завдань / С. О. Татаринова // Наука і освіта ‘2004 : зб. матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2004. – Том 28. – С. 73-75.

 7. Татаринова С. О. Педагогічна антропологія К. Д. Ушинського в розвитку сучасної теорії і практики освіти / С. О. Татаринова // ІІІ Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського / М-во освіти і науки України, ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – С. 65-67.