Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Газіна Ірина Олександрівна. Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики. : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2008.Анотація до роботи:

Газіна І.О. Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена актуальній проблемі національного виховання дітей старшого дошкільного віку, формуванню у них фундаментальних основ (першооснов) національної самосвідомості.

Автором на основі ґрунтовного аналізу наукових досліджень українських та зарубіжних вчених (педагогів, психологів, мистецтвознавців) теоретично обґрунтовано методику формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку на основі використання засобів українського музичного фольклору, розроблено модель її впровадження в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів.

У ході формувального експерименту апробовано авторську методику формування першооснов національної самосвідомості в дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики та підтверджено ефективність її впровадження в практику ДНЗ.

Публікації автора:

  1. Газіна І. Квітчання печі. Фольклорне театралізоване дійство для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку // Дошкільне виховання. – 2004. – №8. – С. 18-19.

  2. Газіна І.О. Формування в дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С.56-61

  3. Машовець М., Газіна І. Не позбавляй найціннішого! Колискова в житті дитини // Дошкільне виховання. – 2005. – №3. – С. 18-19.

  4. Газіна І. Бджілка трудівниця // Дошкільне виховання. – 2006. – №7. – С. 28-30.

  5. Газіна І.О. Виховний потенціал української народної музики та пісні // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Вип. ІХ. – Кам’янець-Подільський: ПП. Мошак М.І., 2006. – С. 38 – 41.

  6. Газіна І.О. Роль народної педагогіки у процесі формування першооснов української національної самосвідомості в дітей дошкільного віку // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. 17 – 18 жовтня 2006 року. – Вип.5. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 149 – 150.

  7. Газіна І.О. Актуальність та особливості формування елементів національної самосвідомості у дітей дошкільного віку // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Вип. Х. – Кам’янець-Подільський: ПП. Мошак М.І., 2007. – С. 100 – 106.