Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Сазонова Анастасія Вікторівна. Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2007.Анотація до роботи:

Сазонова А.В. Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. - Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Одеса, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі формування первинного економічного досвіду в старших дошкільників. У дисертації розкрито сутність поняття “первинний економічний досвід”, визначено особливості його формування в процесі економічної соціалізації та виховання старших дошкільників. Підтверджено ефективність моделі реалізації таких педагогічних умов формування первинного економічного досвіду: 1) забезпечення комплексного підходу до процесу економічного виховання; 2) надання пріоритету ігровій діяльності серед інших засобів формування первинного економічного досвіду; 3) поступове впровадження ігор економічної спрямованості (дидактичних, ситуативних та сюжетно-рольових, зокрема ігор-стратегій).

Публікації автора:

  1. Іванова А.В. Як допомогти дитині здобути первинний економічний досвід // Освіта Донбасу. 2005. – № 2 (109). – С. 47-51.

  2. Іванова А.В. Первинний економічний досвід як засіб економічної соціалізації старших дошкільників // Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2006. № 4 (99). С.102-108.

  3. Іванова А.В. Економічний досвід старшим дошкільнятам // Дошкільне виховання. 2006. № 7. С. 22-25.

  4. Іванова А.В., Гавриш Н.В. Гра-стратегія як засіб формування творчої особистості // Дошкільне виховання. 2004. № 1. С. 8-10.

  1. Іванова А.В. Проблема досвіду в педагогічній спадщині Джона Локка // Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2006. № 6 (101). С. 168–173.

  2. Іванова А.В., Гавриш Н.В. Гра-стратегія як засіб формування творчої особистості в дошкільному віці // Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвід, знахідки: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2004. – С. 26-27.

  3. Іванова А.В. Педагогічний огляд проблеми економічного виховання дошкільників // Наукова молодь: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. Луганськ: Знання, 2006. С. 43-45.