Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Потужній Олександр Васильович. Формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах села : дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький, 2006. — 235, [3]арк. — Бібліогр.: арк. 180-201.Анотація до роботи:

Потужній О.В. Формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах села. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена проблемі формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах села. У роботі здійснено психолого-педагогічний аналіз проблеми формування у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою. Визначено сутність і зміст поняття “позитивне ставлення до занять фізичною культурою”. Розроблено критерії і показники сформованості у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою. Обґрунтовано педагогічні умови формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах села на основі широкого використання народних ігор та забав. Експериментально перевірено ефективність змісту, засобів і методів формування у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах дошкільного закладу та родини в процесі їх взаємодії.

Публікації автора:

1. Потужній О.В. Особливості фізичного розвитку та фізичної підготовленості дошкільників 5 – 7 років, які проживають у сільській місцевості // Наукові записки: Зб. наук. статей НПУ ім. М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – Вип. 49. – С. 111–115.

2. Потужній О.В. Формування позитивного ставлення до фізичного виховання у дошкільників засобами туристської роботи // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 61 – 63.

3. Потужній О.В. Сімейний туризм як засіб формування у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – С. 161 – 165.

4. Потужній О.В. Фактори впливу на особливості фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах села // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – Том 3. – Львів: ЛДІФК, 2004. – С. 289 – 293.

5. Потужній О.В. Формування у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах сільських дошкільних закладів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць. – Вип. 9. – Том 4. – Львів: ЛДІФК, 2005. – С. 26 – 30.

6. Потужній О.В. Формування у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою в процесі взаємодії дошкільного закладу та родини // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2005. – С. 80 – 83.

7. Потужній О.В. Соціально-педагогічні умови та особливості фізичного виховання дітей шестирічного віку на селі // Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвід, знахідки: Матер. Всеукр. наук. практ. конф. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2004. – С. 92 – 93.