Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


254. Олійник Лія Миколаївна. Формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей раннього віку: дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2004. : табл.Анотація до роботи:

Олійник Л.М. Формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей раннього віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2004.

У дисертації науково обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність розробленого комплексного підходу до перцептивного научування дітей раннього віку, завдяки якому відбулося оптимальне формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей, які відвідують першу молодшу групу дошкільного навчального закладу. Комплексний підхід до перцептивного научування дітей раннього віку полягає в тому, що опанувавши стилем педагогічного керівництва ”вимоглива доброзичливість” та створивши предметно-розвивальне середовище, вихователь: здійснює перцептивне научування, активізуючи спонтанну діяльність дітей; дбає про позитивний емоційний настрій вихованців; стимулює пасивних дітей до активності.

Публікації автора:

1. Олійник Л.М. Ознайомлення дітей раннього віку із сенсорними еталонами // Дошкільне виховання. – 1996. – №6. – С. 18-19.

2. Олійник Л.М. Активізація спонтанної діяльності // Дошкільне виховання. – 1996. – №8. – С. 10-11.

3. Олійник Л.М. „Навчатися можна лише весело” // Дошкільне виховання. – 1997. – №1. – С. 3, 31-32.

4. Олійник Л.М. „Давайте пограємо!” Дидактичні посібники для розвитку сенсорики // Дошкільне виховання. – 1998. – №11-12. – С. 24-25.

5. Олійник Л.М. Активізація спонтанної діяльності. Дидактичний супровід ігор малят // Палітра педагога. – 1998 – №4. – С. 27-29.

6. Олійник Л.М. Зображуємо навколишній світ. Методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2002 – №9. – С. 12-14;

7. Олійник Л.М. Зображуємо навколишній світ. Вересень // Палітра педагога. – 2002. – №3. – С. 14-17.

8.Олійник Л.М. Комплексний підхід до перцептивного навчання шляхом активізації спонтанної діяльності // Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 8 жовтня 2003р., Ч. ІІ. – Київ-Запоріжжя: Просвіта, 2003. – С. 262-266.

9. Олійник Л.М. Комплексний підхід до перцептивного навчання в ранньому віці шляхом активізації спонтанної діяльності // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 5. – К.: КиМУ, 2004. – С. 154-164.

10. Олійник Л.М. (у співавторстві: Рогоза О.В., Задорожнюк А.О, Гуренко О.І., Чепіга Н.Є., Суровцева Л.І., Могильникова А.Д., Холод І.А., Філіпова Н.В., Короткова І.І., Данилевська Т.І., Степанова Н.М.) Орієнтоване щотижневе планування. Перша молодша група. Вересень // Дошкільне виховання. – 1997. – №8. – С. 12-14.

11. Олійник Л.М. (у співавторстві) Орієнтоване щотижневе планування. Перша молодша група. Жовтень // Дошкільне виховання. – 1997. – №9. – С. 14-16.

12. Олійник Л.М. (у співавторстві) Орієнтоване щотижневе планування. Перша молодша група. Листопад // Дошкільне виховання. – 1997. – №10. – С.8-9.

13. Олійник Л.М. (у співавторстві) Орієнтоване щотижневе планування. Перша молодша група. Грудень-січень // Дошкільне виховання. – 1997. – №12. – С.12-15.

14. Олійник Л.М. (у співавторстві) Орієнтоване щотижневе планування. Перша молодша група. Лютий // Дошкільне виховання. – 1998. – №1. – С. 14-15.

15. Олійник Л.М. (у співавторстві) Орієнтоване щотижневе планування. Перша молодша група Березень // Дошкільне виховання. – 1998. – №2. – С. 8-9.

16. Олійник Л.М. (у співавторстві) Орієнтоване щотижневе планування. Перша молодша група Квітень // Дошкільне виховання. – 1998. – №3. – С. 28-29.

17. Олійник Л.М. (у співавторстві) Орієнтоване щотижневе планування. Перша молодша група Травень // Дошкільне виховання. – 1998. – №4. – С. 12-13.

18. Олійник Л.М. Зображуємо оточуючий світ: Методичні рекомендації з питань організації та планування продуктивних видів діяльності в молодшому дошкільному віці (малювання, аплікація, ліплення, конструювання). – Миколаїв: “Прінт-експрес”, 2001. – 96 с.

19. Олійник Л.М. Активізація спонтанної діяльності дітей раннього віку в дошкільному закладі // Вересень. – 1998. – №3-4. – С. 21-23.

20. Олійник Л.М. Активізація спонтанної діяльності на навчальних заняттях з зображувальної творчості в першій молодшій групі. // Мат. обл. наук.-практ. конф. „Перспективи розвитку дошкільної та початкової освіти на Миколаївщині”. – Миколаїв: ОІУВ – 1999. – С. 47-51.