Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


103. Нєфєдєв Сергій Миколайович. Границі предметності у феноменології: дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2004.Анотація до роботи:

Нєфєдєв С.М. Границі предметності у феноменології. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01. - онтологія, гносеологія, феноменологія. Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Сімферополь, 2004.

Дисертація присвячена пошуку адекватної методики опису «речі» життєвого світу як інтегрованого інтенціонально-предметного комплексу. У зв'язку з чим, досліджується можливість виділення «речі» і ії структурно-онтологічних елементів без здійснення трансцендентально-феноменологічної редукції. Визначення предметно-речових границь розглядається як умова нередуктивного виділення «речі» і передумова побудови онтології свідомості. Дається характеристика границь інтенціонального предмета. Розкривається наявність конститутивного взаємозв'язку між категоріально визначеними якостями «речі» і ії предметними складовими, що дозволяє встановити приналежність речі до того чи іншого онтологічного рівня свідомості. Структура нередукованої свідомості розглядається як така, що складається із конститутивно самодостатніх (автономних за відношенням до Ego) феноменів і організована естетико-міфологічним способом. Генологічний метод, реконструюваний на основі робіт О.Ф.Лосєва пропонується як адекватна методика дослідження нередукованої свідомості.

Публікації автора:

У наукових виданнях, затверджених ВАК України опубліковано 4 статті:

Нефедев С.Н. Другой как соблазнитель в экзистенциальной феноменологии и литературе // Культура народов Причерноморья. – 1999 - №11. – С.145-148 (0,5д.а.)

Нефедев С.Н. Методы феноменологической герменевтики // Культура народов Причерноморья. - 2001 - №26. – С.153-156 (0,5д.а.)

Нефедев С.Н. Феномен «маски» и проблема коммуникативного конституирования человека в романе К.Абэ «Чужое лицо» // Культура народов Причерноморья. - 2002 - №33. – С.191-194 (0,7д.а.)

Нефедев С.Н. «Миф» как элемент сознания в концепциях А.Лосева и Я.Голосовкера // Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. – Симферополь, 2002. - Т. 15 (54), №2: Философия. Социология. – С.63-69 (0,5д.а.)

Тези виступів на наукових конференціях:

Нефедев С.Н. Феномен интеллигенции // Материалы Международного симпозиума «Разум в постнеклассическую эпоху: антропологические перспективы». - Симферополь, 2003. – С.76-78.