Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


165. Щербак Світлана Ігорівна. Інтерсуб'єктивність і соціальність: дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Назаренко О.А. Етичні аспекти діалогічних концепцій культури. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2003.

В дисертації розглядаються принципи побудови філософської моделі діалогу та морально-етичні чинники його функціонування на рівні культури. Об'єктом дисертаційного дослідження є сучасні діалогічні концепції культури. Визначається, що сьогодні діалог культур - це взаємовплив, коли кожен залишається при своєму, але обох цей діалог сутнісно збагачує. Єдина можливість існування такого діалогового відношення - покладання в основу цього відношення морально-етичних чинників: відповідальності за Іншого і перед Іншими, толерантності та ін. "Універсальній гомогенності" може бути протиставлена взаємодія культур за принципом "гостинності" щодо Іншого.

Публікації автора:

1. Круглий стіл. "Діалог культур у глобальному світі" (м.Київ, "Центр практичної філософії", 25 квітня 2002. Казимиренко Я., Кірюхін Д., Мєлков Ю., Назаренко О., Панченко О., Рогожа М., Щербак С.) // Практична філософія (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України) - Київ, 2002 (№ 6) - № 2 - С. 189-200;

2. Назаренко О.А. Проблема діалогу. Від "Я" до "Іншого" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Філософія. Політологія" - Київ, 2002 - Випуски № 42-45 - № 45 - С. 300-301;

3. Назаренко О.А. Феноменологічна етика Е.Левінаса // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Філософія" - Тернопіль, 2001 - № 6 - С. 51-58;

4. Назаренко О.А. Проблема діалогу та етичні аспекти у діалогічній версії філософської антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Філософія. Політологія" - Київ, 2002 - Випуски 38-41 - Випуск 39 - С. 100-107;

5. Назаренко О.А. Проблема "іншого" та "чужого" у діалогічних концепціях культури // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України) - Київ, 2002 - Випуск 29 - С. 61-69;

6. Назаренко О.А. Етичні чинники у сучасних діалогічних концепціях // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія "Релігієзнавство. Культурологія. Філософія" - Київ, 2003 - Випуск 12 - С.210-217.