Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Технічна електрохімія


Скнар Юрій Євгенович. Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах, що містять танін : Дис... канд. наук: 05.17.03 - 2006.Анотація до роботи:

Скнар Ю.Є. Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах, що містять танін. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія. Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вивченню процесу конверсійної обробки цинкової поверхні в розчинах, що містять танін.

Для встановлення схеми утворення конверсійного покриття на цинку в розчинах таніну, складу покриття, а також для визначення впливу на процес окиснювачів та водорозчинних синтетичних полімерів, оцінювання захисних властивостей отримуваних покриттів і для розробки технології конверсійної обробки цинку в розчинах, що містять танін, був виконаний комплекс досліджень, що ґрунтуються на застосуванні вольтамперометрії, гравіметрії, хронопотенциометрії, оптичних, колориметричних та інших методів.

У процесі дослідження розроблена схема утворення конверсійного покриття на цинку з розчинів, що містять танін. Встановлений склад покриття. Визначений вплив водорозчинних синтетичних полімерів, іонів Cu(II) і Ni(II) та аніонів-окиснювачів на кінетику формування конверсійних покриттів та електрохімічну поведінку цинку, обробленого в розчинах таніну.

Розроблена нова технологія конверсійної обробки цинкової поверхні в розчинах, що містять танін, яка забезпечує отримання декоративних конверсійних покриттів з високою захисною здатністю.