Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Коротченко Юлія Михайлівна. Моделювання знакових структур (на матеріалі текстів культури): дисертація канд. філос. наук: 09.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2003.Анотація до роботи:

Коротченко Ю.М. Моделювання знакових структур (на матеріалі текстів культури). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія. - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. Сімферополь, 2003.

У дисертації пропонується синтаксна модель знака, що дозволяє узагальнити наявні підходи до знакових явищ. Зазначається, що денотативна модель не може бути застосована до знакових комплексів культури. Структурно-аксіологічна модель знака дає можливість включити в сферу знакового аналізу природну мову і знакові комплекси культури завдяки введення додаткової характеристики знака - цінності. Синтаксна модель узагальнює денотативний і структурно-аксіологічний підходи до знака на основі введення у знаковий аналіз двох нових термінів - синтаксу і семіотичної здатності.

Публікації автора:

  1. Коротченко Ю.М. Об интерпретационных возможностях неклассических логик // Вестник СевГТУ. Серия: “Философия и политология”. - 1998. - № 13. - С. 24-31.

  2. Коротченко Ю.М. Семантические аспекты анализа театрального текста // Культура народов Причерноморья. - 1999. - № 6. – С. 141-144.

  3. Коротченко Ю.М. Театр как текст (опыт семиотического анализа) // Ученые записки Таврического национального универсистета. Серия: “Философия. Социология”. – 2001. - Том 14 (53), №1. – С. 72-77.

  4. Коротченко Ю.М. Поэтический текст как объект знакового анализа // Ученые записки Таврического национального университета. Серия: “Философия. Социология”. – 2002. – Т. 15 (54), №2. - С. 134-142.

  5. Коротченко Ю.М. Проблема значения в семиологии ХХ века: денотат или ценность? // Symposion: историко-философские интерференции. – Симферополь, 2000. – С. 92-111.

  6. Коротченко Ю.М. Неклассический идеал рациональности в современной логической культуре // Межкультурные коммуникации и проблема духовности в конце ХХ века. – Киев-Севастополь, 1995. – С. 123-124.

  7. Коротченко Ю.М. Языковые рамки в культуре // Современное состояние и перспективы развития гуманитарных наук (социология, социальная психология, менеджмент). – Одесса, 1997. – С. 31-32.

Анотації