Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Блуд Олександр Олександрович. Мова як трансценденція : дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 200арк. — Бібліогр.: арк. 183-200.Анотація до роботи:

Блуд О.О. Мова як трансценденція. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню мови в аспекті трансценденції. Мова тут розуміється як світоутворююча реальність, яка уможливлює людське буття. Метод дослідження буття мови є невід’ємним від мовного здійснення, оскільки людина не може вийти за межі мови і розглядати її збоку. Також буття мови є невід’ємним від мовного екзистування конкретної людини, тому експлікуються її способи мовного буття – екзистенціали, які є складовими цілісної структури мовної трансценденції. Досліджується роль мови у конституюванні людського співбуття, яке є впорядкованим завдяки мові як трансценденції. Вона закладає основу для вибудовування міжлюдських стосунків у суспільстві. Виявляється, що мовне здійснення відбувається приховано, несвідомо, і психоаналітичний дискурс кидає світло на цей процес відкриття істини у мові, відкриває вимір мови як трансценденції.