Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


39. Голець Оксана Ярославівна. "Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз: дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Голець О.Я. “Начало” як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 — онтологія, гносеологія, феноменологія. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ 2004.

Дисертацію присвячено феноменологічному аналізові універсальних структур релігійної свідомості, саме в рамках такого аналізу проводиться дослідження символу “начала” як основоположного для релігійної свідомості.

Проведено феноменологічний аналіз об’єкта, суб’єкта релігійної свідомості та їх взаємодії. Спираючись на цей аналіз, можна стверджувати, що розуміння “начала” як Бога не є універсальним для різних релігійних культур. Універсальним для релігійної свідомості є досвід Безумовного, що є притаманним кожній людині. Абсолют як “начало” проявляється через символіку Безумовного.

В дисертації на прикладі різних рівнів релігійної свідомості показано, що саме досвід Безумовного є конститутивним для релігійної свідомості. Символи релігійної свідомості тематизують цей універсальний досвід. Саме в якості тематизації досвіду Безумовного й розглядаються в межах дисертації такі універсальні символи як символ “втраченого раю”, символ “падіння” тощо.

Обгрунтовано висновок, що саме в протиставленні Безумовного зумовленому й полягає сенс більшості релігійних символів та ритуалів.

Публікації автора:

1. Голець О. Я. Ритуали ініціації як прояв символу “начала” // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип.17 — К.: Український центр духовної культури, 2000. — С. 96-102

2. Голець О. Я. Об’єкт релігійної свідомості // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип.29 — К.: Український центр духовної культури, 2002. — С.157-165

3. Голець О.Я. Суб’єкт релігії: феноменологічний аналіз.// Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук. праць. Вип.39 — К.: Український центр духовної культури, 2004. — С. 158-170

4. Голець О. Я. Проблема онтологических интуиций в религиозном сознании (интуиция “начала”). // Дні науки 9-10 квітня 1998 року. Матеріали наукових доповідей та виступів студентів, аспірантів, докторантів, викладачів.— К., Редакційно-видавничий центр “Київський університет”, 1998. — С.14-16

Анотації