Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Тимохін Олександр Михайлович. Обґрунтування раціональних норм засобами аналітичної герменевтики. : Дис... канд. наук: 09.00.01 - 2004.Анотація до роботи:

Тимохін А.М. Обґрунтування раціональних норм засобами аналітичної герменевтики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01. – онтологія, гносеологія, феноменологія. - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. Сімферополь, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню центральної проблеми практичної філософії: можливості обґрунтування норм. Особлива увага при цьому приділяється епістемологічним аспектам. Стверджується, що теоретичне мислення не спроможне до обґрунтування норм через відмовлення від метафізики. Тому обґрунтування раціональних норм у практичній філософії приймає форму пошуку відповідних її цілям метафізичних підстав. Як найбільше адекватний засіб реконструкції відносини практичної філософії до метафізики в дисертації запропоновано розглядати аналітичну герменевтику.

За допомогою аналізу норм і їхньої класифікації в дисертації формулюється поняття раціональної норми. Засобом легітимації раціональної норми є її обґрунтування загальзначимістю й очевидністю. Також у дисертації розглядається проблема об'єктивності норм. Показано, що норми тоді об'єктивні, коли вони втілюють причину вчинку і складають зміст практичного розуму (належність), тобто є понадчуттєвою підставою волі. Виявлення онтологічного обрію практичного розуму складає найважливіший результат герменевтики раціональних норм як думок суб'єктів комунікації.

Публікації автора:

 1. Тимохин А.М., Зарапин О.В. Рефлексия нормативности: стратегии обоснования // Культура народов Причерноморья. - 2001. - №22. - С. 191-194.

  Тимохин А.М. Нормативный текст как „феномен” этического дискурса // Ученые записки ТНУ. Серия: Философия. Социология. – 2002. – Т.14 (53). – №1. – С. 67-72.

  Тимохин А.М. Необходимость практического знания // Вестник Сев.ГТУ. – 2003. – Вып. 46. – С. 125-133.

  Тимохин А.М. Деонтологический аспект рациональности практического знания // Ученые записки ТНУ. Серия: Философия. Социология, 2002. – Т.14(53). – №2. – С. 101-111.

  Тимохин А.М. Типовая специфика рациональных норм // Ученые записки ТНУ. Серия: Философия. Социология. – 2003. – Т.16 (55). – №1. – С. 75-85.

  Тимохин А.М. Критический опыт нормативного (глава 5, раздел 2.); Истина или мнение (глава 6) // Deontologos: антропологические альтернативы. – Симферополь: Крымучпедгиз, 2001. – С. 163-220.

  Тимохин А.М. Маргинальность смысла (раздел 2.2).; Границы причинности (раздел 2.3.) // Философские маргиналии. – Симферополь: Элиньо, 2002. – С. 73-113.

  Тимохин А.М. „Логико-философский трактат” и европейская эпистемологическая традиция // SYMPOSION: историко-философские интерференции. – Симферополь: Изд-во ТНУ, 2000. – С. 52-91.

  Тимохин А.М. Жизненный мир и автономия политической науки // Политическая наука: предмет и методология исследования. – Х.: Регіон-інформ, 2001. – С. 174-184.

  Тимохин А.М. Аналитическая герменевтика текста практической философии // Материалы международного симпозиума „Разум в постнеклассическую эпоху: антропологические перспективы”. – Симферополь: Изд-во ТНУ, 2003. – С. 29-31.