Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Зайцева Світлана Леонідівна. Онтологічний зміст концепту "енергейність мови" : дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005.Анотація до роботи:

Зайцева С. Л. Онтологічний зміст концепту “енергейність мови”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ 2005.

Дисертацію присвячено інтегральному аналізу онтологічного виміру мови в її енергейному аспекті, саме в рамках такого аналізу проводиться дослідження розвитку напрямків енергейної традиції філософування.

17

Проведено аналіз основних понять енергейного дискурсу (на прикладі православного ісихазму) та понять, розвинених у онтологічних теоріях мови. Це дає можливість розкрити спорідненість та відмінності між природою зусиль людини як суб’єкта містичного досвіду та природою зусиль мовного розуміння: у тому й іншому випадку йдеться про реалізацію – у вимірі енергейному – сутнісних сил і здатностей людини, її найглибинніших потенцій. Крім того, герменевтичне поняття передрозуміння виявляє риси енергейного феномену і може бути пояснене у категоріях енергейного дискурсу.

На основі здійсненого аналізу властивостей енергейних проявів процесу поєднання з Богом (фЭпуйж) та зусилля втілення смислу (мовний процес) встановлені характерні відмінності понять природи мовного розуміння (Гайдеггер, Гадамер) на підставі виявлення розбіжностей у проявах енергейної реальності мови та поділу її на два типи енергій.