Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Мартиненко Олена Володимирівна. педагогічні умови Формування хореографічних умінь дітей 5-6 річного віку у дошкільних закладах. : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2005.Анотація до роботи:

Мартиненко О.В. Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5-6 річного віку у дошкільних закладах – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена проблемі духовного та фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами хореографії, основу якої складає танцювальна діяльність. У роботі охарактеризовано передумови виникнення потреби дітей у танцювальній діяльності та розкрито її основні компоненти (мотив, мета, дія); визначено критерії готовності старших дошкільників до засвоєння хореографії, на основі яких розроблено та перевірено методику виявлення розвитку фізичних даних, музично-ритмічних та артистичних здібностей дітей, а також їх інтерес до танцювальної діяльності; розроблено та експериментально перевірено систему формування хореографічних умінь (напрями роботи, завдання, зміст) дітей 5-6 років та науково обґрунтовано педагогічні умови формування цих умінь як на спеціально організованих хореографічних заняттях, так і під час інтеграції окремих серій танцювальних рухів до змісту традиційних музичних занять та інших видів діяльності дітей старшого дошкільного віку.