Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Гончаренко Алла Миколаївна. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників: дисертація канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Гончаренко А.М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2003.

У дисертації викладено теоретико-методологічні та експериментальні основи становлення гуманних взаємин старших дошкільників. Гуманні взаємини виникають і розвиваються в контексті життєдіяльності дошкільників в залежності від умов виховання та самостійності. Обгрунтовані умови педагогічного впливу на становлення гуманних взаємин в одно- та різностатевих угрупованнях. Критерії визначення ступеня розвитку гуманних взаємин: когнітивний, емоційний, регулятивно-поведінковий. Побудову міжособистісних взаємин зумовлює наявність особистісно-ціннісного компонента і емоційної чутливості дитини до стану інших людей. Прихильність до однолітка є визначальною у прояві дошкільником гуманного ставлення. Статева належність певним чином впливає на зміст, форму й динаміку взаємодії дошкільників.

Публікації автора:

  1. Гончаренко А.М. Взаємини однолітків у дошкільному закладі //Дошкільне виховання. - 2000. - № 9. - С. 4-7.

  2. Гончаренко А.М. Формування взаємин дошкільників у різновіковій групі //Дошкільне виховання. - 2000. - № 9. - С. 10-12.

  3. Гончаренко А.М. Особливості виховання гуманних взаємин хлопчиків і дівчаток дошкільного віку// Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. - К.: Педагогічна думка. - 1999. - Кн. 2. - С. 102-109.

  4. Гончаренко А.М. Характеристика взаємин старших дошкільників в одно - та різностатевих угрупуваннях// Збірник наукових праць: педагогічні науки/ Ред. кол. Бібік Н.М. та ін. - К.: КМІУВ, 1999. - С. 102-109.

  5. Гончаренко А.М. Народна педагогіка про статеве виховання// Індивідуальний підхід: його суть і шляхи реалізації у вихованні дошкільників. - К.: Освітянин, 1996. - С. 62—73.

  6. Гончаренко А.М. Казка як засіб розвитку мовлення дитини// Порадник методиста – 97: Книга методичних рекомендацій. Ч.1.– К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка, 1997. - С. 179-183.

  7. Гончаренко А.М. Педагогічні умови та шляхи формування гуманних взаємин старших дошкільників// Теоретично-методичні проблеми навчання і виховання. Збірник наукових праць: педагогічні науки/ Редкол: Бібік Н.М., Вашуленко М.С., Вільчковський Е.С. та ін. - К.: Фенікс, 2000. - С. 24-22.

  8. Гончаренко А.М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин в групі дошкільників реабілітаційного центру// Кроки до демократичної освіти. - Березень, 2002. - С. 20 - 21.

  9. Гончаренко А.М. Вплив мовленнєвого спілкування на гуманізацію взаємин дошкільників// Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвузівський збірник наукових праць/ За ред. академ. АПН України А.М.Богуш і доц. Т.І.Поніманської. -Рівне, 1997. - С 99 - 100.

  10. Гончаренко А.М. Мова як засіб гуманізації взаємин дошкільників// Грінченківські читання - 96: Освіта. Гуманізація. Вчитель. - К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка, 1996. - С. 88.