Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин


Петровська Ірина Романівна. Підвищення точності та швидкості вимірювання розподілу електричної провідності томографічним методом : дис... канд. техн. наук: 05.11.05 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2006. — 243арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 164-175.Анотація до роботи:

Петровська І.Р. Підвищення точності та швидкості вимірювання розподілу електричної провідності томографічним методом - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.11.05 - прилади і методи вимірювання електричних та магнітних величин. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2006.

Дисертацію присвячено проблемі підвищення точності та швидкості вимірювання розподілу питомої електричної провідності томографічним методом в умовах виробництва шляхом розроблення методів швидкого розрахунку матриці чутливості без методичних похибок обчислення, розроблення нового алгоритму реконструкції розподілу питомої провідності, зменшення систематичних адитивних інструментальних похибок вимірювань, забезпечення стійкості і збіжності алгоритму реконструкції розподілу питомої провідності при використанні адаптивного параметра регуляризації. Реалізується розроблений метод за допомогою макету томографічної системи збирання і опрацювання вимірювальних даних. Основні результати роботи пропонується використовувати при вимірюванні просторового розподілу температури, деформацій, напружень, концентрації електролітів та інших величин, які спричиняють зміни електричної провідності в електричних томографічних вимірювальних системах.

Публікації автора:

 1. Дорожовець М.М., Петровська І.Р. Аналіз методів реконструктивної ємнісної томографії. //Вісник ДУ “Львівська політехніка”, “Автоматика вимірювання та керування”.-1997. - N314.-C.3-8.

 2. Дорожовець М.М, Федорчук А.А., Петровська І.Р. Методика розв’зку прямої задачі томографії провідності. //Вісник ДУ “Львівська політехніка”, “Автоматика, вимірювання та керування”. -1998. -N324. -C.43-51.

 3. Дорожовець М.M., Петровська І.Р. Використання методу вузлових напруг в томографії електричної провідності. //Вісник ДУ “Львівська політехніка”, “Автоматика вимірювання та керування”. -1999. -N366. C.62-67.

 4. Дорожовець М.М., Ковальчик А., Петровська І.Р. Алгоритм швидкого розрахунку якобіана для оберненої задачі електричної томографії. //Збірник наукових праць “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”, -2002. -N468. C.139-145.

 5. Дорожовець М.М., Петровська І.Р.. Розрахунок матриці Якобі при застосуванні апроксимації чотирикутними скінченними елементами в електричній томографії. //Вісник НУ “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. -2003. -№475. -C.99-104.

 6. Михайло Дорожовець, Казимир Бридак, Ірина Петровська, Павло Потиранський. Різницевий метод вимірювання в електричній томографічній системі. //Міжвідомчий науково-технічний збірник “Вимірювальна техніка та метрологія”. -2005. -№ 65. -C.24-28.

 7. Ірина Петровська, Михайло Дорожовець. Дослідження похибок реконструкції провідності об’єкту у 24-електродній томографічній системі. //Міжвідомчий науково-технічний збірник “Вимірювальна техніка та метрологія”. -2006. -№ 66. -C. 27-31.

 8. Петровська І.Р.. Дослідження розв’язку задач електричної томографії методом контурних струмів. //Міжвідомчий науково-технічний збірник “Вимірювальна техніка та метрологія”. -2002. -№ 60. -C.23-29.

 9. Дорожовець М.M., Петровська І.P. Дослідження похибок багатоелементного резистивного перетворювача. //Контроль і управління в технічних системах (КУТС-97). Книга за матеріалами четвертої міжнародної науково-технічної конференції. Вінниця, 21-23 жовтня 1997 р. "Універсум-Вінниця". -1997. -C.126-130.

 10. Dorozowiec M., Pietrowska I. Analiza bledow okreslania wartosci rezystancyi wieloelementowego przetwornika rezystancyjnego. //. Materialy V miedzynarodowego seminarium metrologow. Rzeszow , listopad 1997. -P.77-83.

 11. Дорожовец М., Петровская И. Методика решения прямой и обратной задачи томографии электрической проводимости. //Metody i technika przetwarzania sygnalow w pomiarach fizychnych. Materialy V1 mendzynarodowego seminarium metrologow. Lwow -Sawsko 17-19.6.1998, Rzeszow -26-28.10. –C.195-199.

 12. Dorozhovets M., Stadnyk B., Petrowska I., Kowalczyk A. Verification of electrical impedance tomography. //Metody i technika przetwarzania sygnaw w pomiarach fizycznych. Materiay VII midzynarodowego seminarium metrologw. Lviv –26.06-01.7.1999, Rzeszow -26-28.10 1999. Rzeszow,Pl. -1999. -P.72-76.