Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Байтальський Михайло Юлійович. Психічне у структурі сучасної епістеми: дисертація канд. філос. наук: 09.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Байтальський М.Ю. Психічне у структурі сучасної епістеми. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01. – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Харківській національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2003.

У дисертаційному дослідженні здійснено філософсько-гносеологічний аналіз концепцій психічного в динаміці їх розвитку в період з XVIII до XX століття. Розроблено та обгрунтовано метод спектрального аналізу епістеми, що дозволив експлікувати її відносно рівнів свідомості суб’єкта та встановити відповідність між парадигмами наукового знання та характерною для кожної епістеми символічною матрицею. За структурну модель суб’єкта було прийнято актуальну для сучасної психології метафору «свідомість як спектр».

Експлікація сучасної епістеми за методом спектрального аналізу зробила можливим виявлення когерентності рівнів свідомості суб’єкта, історичних епістем та парадигм психології. Це підтверджує висновок про те, що парадигми, які відносяться до різних типів епістем, не можуть бути співвіднесені методологічно, тому що вони виходять з суттєво різних когнітивних апріорі.

Публікації автора:

1. Байтальский М.Ю. Холизм: Преодоление постструктуралистского кризиса научной коммуникации // Вестник Харьковского государственного университета. – 1997. – № 389. – С.26–31.

2. Байтальский М.Ю. Герменевтика одной синхронности // Вестник Харьковского государственного университета. – 1997. – № 394. – С. 15–18.

3. Байтальский М.Ю. Поиски психоидных оснований квантовой механики // Вестник Харьковского государственного университета. – 1998. – № 409. – С.77–82.

4. Baitalsky M. Ontology and taxonomy of psychical in the projects of modern and post-modern // Вестник Харьковского государственного университета. – 1999. – № 428. – С.81–86.

5. Байтальский М.Ю. Эклектизм науки и унитарность духовного опыта // “Наука і соціальні проблеми суспільства”: Матеріали конференції. – Харків, 1998. – C.238-239.