Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


65. Калуга Володимир Федорович. Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г.Арендт): дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Калуга В.Ф. Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г. Арендт). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2004.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню ролі онтології в розумінні політичних явищ, на основі матеріалів, що сполучені чи розкривають зміст філософської концепції Г. Арендт. До подібного роду дослідження автора спонукав факт втрати сучасною людиною змісту власного політичного буття, а також необхідність пошуку надійних механізмів та способів повернути людині її «світове помешкання».

На перший план в роботі висувається низка засновків, які дають змогу розглядати пересічну людину з її неповторним досвідом як центр політичного життя спільноти. Власну унікальність людина як єдина істота, котра здатна започатковувати щось абсолютно нове – саму себе, засвідчує за допомогою дії та мовлення. Дія – єдиний спосіб vita activa, що позбавлений впливу будь-якого інтересу, а за своє онтологічне джерело має радше трансценденції та націленість на здобуття слави. Сферою, де кожна людина має змогу започаткувати себе через дію та мовлення, є політична сфера або сфера відкритої політики. Саме в сфері відкритої політики розкривається реальний зміст влади як визнання, а також реалізується контингентна свобода, яка виступає як супротив в контексті впливу, як унікальна приватна думка в контексті незгоди. Свобода, таким чином, будучи сама формою цієї взаємодії, спонукає до творення нових форм політичного простору на основі взаємодії та порозуміння.