Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Дашенкова Наталя Миколаївна. Роль символу в конструюванні реальності : Дис... канд. наук: 09.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Дашенкова Н.М. Роль символу в конструюванні реальності. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2006.

У дисертації досліджуються символічні механізми конструювання реальностей, які орієнтовані на буття людини. В цьому контексті встановлюються особливості психічної, міфологічної реальностей та реальності повсякденного життя.

Обґрунтовано положення про те, що символ є онтологічною характеристикою реальностей, орієнтованих на буття людини. Це пов’язано з тим, що антропоцентричні реальності реалізуються саме в процесі їхнього конструювання за допомогою символічних засобів. Для цих реальностей символ виступає як єдність онтологічної та гносеологічної складових реальностей. Існуючи як пізнавальний інструмент, символ у той же час оформлює смисл реальності для людини, придає їй буттєву значущість.

Обґрунтована гіпотеза, що саме символ, а не інші знакові форми виконують конструюючу функцію у формуванні та існуванні антропоцентричних реальностей.

Виявлені особливості конструюючої ролі символів у різних типах реальностей, орієнтованих на буття людини: психічної реальності (у варіанті, який запропонований психоаналізом), міфологічної реальності та реальності повсякденного життя. Доведено, що символ протидіє симуляції та симулякрам, сприяє поверненню реальності повсякденності її онтологічного смислу.

Публікації автора:

  1. Мироненко Н.Н. Недостаток и симуляция реальности: осмысление понятия реальности в философском постмодернизме // Вісник Харківського державного університету. – №389: Постмодернізм в філософії науки та філософії культури. – Харків, 1997. – С. 20-25.

  2. Дашенкова Н.Н. Антропологические аспекты дигитализации // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №553. Серія „Теорія культури і філософія науки” – Харків, 2002. – С. 86-93.

  3. Дашенкова Н.Н. Развитие электронных технологий и образ человека // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №562: Глобалізм. Суспільство. Особистість. Серія „Теорія культури і філософія науки”– Харків, 2002. – С. 68-71.

  4. Дашенкова Н.Н. О символе в психоанализе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №588. Серія „Теорія культури і філософія науки”– Харків, 2003. – С. 28-34.

  5. Дашенкова Н.Н. О статусе психической реальности в классическом психоанализе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №644. Серія „Теорія культури і філософія науки”– Харків, 2004. – С. 31-36.

  6. Дашенкова Н.Н. Симулякр как основной механизм опосредования виртуальной реальности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №708. Серія „Теорія культури і філософія науки”– Харків, 2005. – С. 16-22.

  7. Дашенкова Н.Н Тенденции трансформации представления о человеке в обществе информационных технологий // Збірник робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції „Людина, культура, техніка в новому тисячолітті” 24-26 квітня 2003 р. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”,2003. – С. 88

  8. Дашенкова Н,Н, Трансформация представлений о человеке в эпоху информационных технологий // Время и человек в зеркале гуманитарных исследований: Материалы пятой международной летней культурно-антропологической школы молодых ученых „Культура – Образование – Человек”: В 2 т. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2003. – Т. 2. – С. 345-348.

  9. Дашенкова Н.Н. О значениях понятия реальности // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Людина, культура, техніка в новому тисячолітті” 27-28 квітня 2004 р. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”,2004. – С. 54-55.