Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


ЗАХАРОВА Наталя Миколаївна. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.08 – дошкільна педагогіка. - Бердянськ, 2007.Анотація до роботи:

Захарова Н.М. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2007.

У дисертації досліджено одну з актуальних проблем дошкільного дитинства – проблему соціальної адаптації дітей дошкільного віку. З’ясовано специфіку соціальної адаптації та особливості адаптації старших дошкільників; виявлено критерії адаптивної поведінки дітей; описано рівні соціальної адаптації до умов дошкільного навчального закладу (високий, середній, низький, х-рівень); визначено ефективний засіб адаптації дошкільників – різні види ігрової діяльності (сюжетно-рольові, театралізовані, рухливі, ігрові вправи, етюди; ігровий тренінг). Обґрунтовано, розроблено та апробовано соціально-педагогічну технологію соціальної адаптації в основі якої – ігрова діяльність. Результатами формуючої роботи доведено, що адаптація дітей досягається через активне використання ігрової діяльності, підвищення професійного рівня педагогів, узгодження форм, методів і засобів співпраці дошкільного навчального закладу та сім’ї.

Публікації автора:

  1. Захарова Н.М. Адаптація дітей до дитячого садка // Дошкільне виховання. – 2006. – №4. – С.8-11.

  2. Захарова Н.М. К.Д. Ушинський про вплив сімейної педагогіки на формування особистості дитини // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки), присвячений 150-й річниці з дня народження К.Д. Ушинського. – №2. – Бердянськ: БДПІ, 1999. – С.40-45.

  3. Захарова Н.М. Проблема адаптації в структурі педагогічної роботи з сім’єю // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ, 2000. – С.106-113.

  4. Захарова Н.М. Наступність дошкільної та початкової ланок освіти у сфері соціальної адаптації як передумова успішного навчання дитини // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: БДПУ, 2002. – С.259-266.

  5. Захарова Н.М. Соціальна адаптація як наукова проблема // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: БДПУ, 2002. – С.81-90.

  6. Захарова Н.М. Соціальна адаптація старших дошкільників: особливості, показники, рівні // Збірник наукових праць. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – Кн. 1. – С.169-177.

  7. Захарова Н.М. Гра як засіб соціальної адаптації // Збірник наукових праць. – Вип.8. – Кн.2. – Київ, 2005. – С.152-156.

  8. Захарова Н.М. Психолого-педагогические особенности адаптации детей старшего дошкольного возраста. Модернизация начального образования: проблемы и перспективы // Материалы международной научно-методической конференции (5-7 октября 2004). – Тула: Изд-во Тул.Гос.пед.ун-та им. Л.Н. Толстого, 2004. – С.311-316.

  9. Захарова Н.М. Дослідження процесу соціальної адаптації в старшому дошкільному віці // Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та практика розвиваючого навчання": Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – Вип. 16 (111). – Луганськ: 2006. – С.103-109.

  10. Захарова Н.М. Нащо клад, якщо в сім’ї лад. Сімейний мікроклімат і формування дитини // Журнал для батьків. – 1999. – №2. – С.20-22.

  11. Захарова Н.М. Підготовка студентів до роботи з сім’єю в період адаптації дитини // Сучасні технології підготовки майбутнього педагога до професійної діяльності в системі освіти: Збірник матеріалів науково-практичної конференції Запорізького педагогічного університету (10 лютого 2000р.). – Запоріжжя: Канон, 2000. – С.29-33.

  12. Захарова Н.М. Ігрові техніки на допомогу адаптації // Палітра педагога. – 2004. – №4. – С.11-13. Захарова Н.М. Про зв'язок гри та соціальної адаптації // Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції “Навчання, виховання та розвиток”. – Бердянськ: БДПУ, 2004. – С.35-37.