Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Зінченко Віктор Вікторович. Тотальність та історичність буття (на матеріалах філософії неомарксизму): дисертація канд. філос. наук: 09.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.Анотація до роботи:

Зінченко В.В. Тотальність та історичність буття (на матеріалах філософії неомарксизму). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01. – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню проблематики тотальності та історичності буття на основі онтологічних та гносеологічних принципів філософії неомарксизму. Розкривається своєрідність тотальності та історичності як ключових понять онтології та гносеології неомарксизму, аналізується їхній зміст, умови і можливості методологічного застосування, особливості та механізми реалізації при вивченні онтологічних передумов і складових історичної суспільної, пізнавальної життєдіяльності людей.

Публікації автора:

  1. Зінченко В.В. Неомарксизм і духовно-правові засади соціал-демократії // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. пр.: Вид. центр КДЛУ, 2000. – С. 90-98. – 0,5 д.а.

  2. Зінченко В.В. Неомарксистська ідея соціалізму та християнство // Українське релігієзнавство. Бюлетень Укр. ас. релігієзнавців і Вид. релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – 2000. - №16. – С.11-22. – 0,8 д.а.

  3. Зінченко В.В. Онтологія відповідальності. Неомарксизм і смислобуттєві проблеми розвитку людства // Філософія. Антропологія. Екологія‘2000. Альманах. – К.: Стилос, 2000. – С.168-177. – 0,5 д.а.

  4. Зінченко В.В. Християнська етика і соціально-онтологічний ідеал неомарксизму // Філософія. Антропологія. Екологія’2001. Альманах. – К.: Стилос, 2001. – С.307-317. – 0,5 д.а.

  5. Зінченко В.В. Онтологічні засади неомарксистської концепції суспільного розвитку // Людина і політика. – 2001. - №6. – С.91-105. – 1 д.а.

  6. Зінченко В.В. Людина, нація, держава. Від етносу до політичної нації // Практична філософія. – 2001. - №3. – С.156-170. – 1 д.а.

  7. Зінченко В.В. Аналіз історії і сучасного розвитку лівого руху в неомарксистській теорії соціальних досліджень // Людина і політика. – 2002. - №3. – С.94-108. – 1 д.а.

  8. Зінченко В.В. Трансформація соціальномобільних сил в умовах “пізнього капіталізму” // Людина і політика. – 2002. - №4. – С. 109-122. – 1 д.а.