Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


41. Голуб Микола Миколайович. Транссуб'єктний аспект внутрішньої реальності (філософський аналіз): дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2004.Анотація до роботи:

Голуб М.М. Транссуб'єктний аспект внутрішньої реальності (філософський аналіз). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2004.

Дослідження привячено одній із актуальних наукових проблем – проблемі змінених психічних станів. Даний феномен зафиксований у понятті „транссуб'єкція”. Сукупність транссуб'єктних станів названа поняттям „Psi/M-Реальність”. Крім уведення нейтральної термінології, пропонується категоризація транссуб'єктного в модусах і психомодальностях, що дозволяє структурувати вказані сфери, і у даній роботі вжівається як архітектоніка Psi/М-Реальності. У дослідженні показані як умови досягнення транссуб'єкції, так і феноменологічна природа. Дана обставина дозволяє виявити операціональні та сутнісні характеристики Psi/М-Реальності, дати формулювання поняття “Psi/M-Реальність”, обозначити значення та перспективу цього поняття у сучасному філософському дискурсі.

Публікації автора:

  1. Голуб Н.Н. Имманентная реальность и способы работы с ней // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 1998. - № 5. – С. 356-359 [0,47 д.а.].

  2. Голуб Н.Н. Структура психики человека: сущность бессознательного // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 1999. - № 9. – С. 151-155 [0,47 д.а.].

  3. Голуб Н.Н. Дзен-буддизм: природа сатори // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 1999. - № 10. – С. 165-167 [0,27 д.а.].

  4. Голуб Н.Н. Йога и шаманизм в интерпретации Мирча Элиаде. Сравнительный анализ // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2000. - № 13. – С. 148-150 [0,3 д.а.].

  5. Голуб Н.Н. Структура человеческой психики в психоанализе З.Фрейда. Трансцендентные, имманентные содержания психики // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2000. - № 14. – С. 117-119 [0,41 д.а.].

  6. Голуб Н.Н. Структура человеческой психики в аналитической психологии К.Г. Юнга. Трансцендентные, имманентные содержания психики // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2001. № 17. – С. 192-194 [0,36 д.а.].

  7. Голуб Н.Н. Станислав Гроф: новая парадигма в исследованиях человеческой психики // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2001. - № 21. – С. 199-204 [0,64 д.а.].

8. Голуб Н.Н. К вопросу об измененных психических состояниях: психоделический метод модуляции // Вестник Харьковского государственного университета им. В.Н. Каразина «Философские перепетии». – Харьков, 2002. - № 561. - С. 147-151 [0,46 д.а.].

9. Голуб Н.Н. Методологическое исследование измененных состояний психики (психомодуляции) // Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції “Філософські, культурологічні, релігієзнавчі аспекти осмислення сучасного світу і їх науково-методичне значення» (24-25 жовтня 2002 р.) – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2003. – С. 27-29 [0,12 д.а.].

Загальний обсяг робіт складає 3,5 друковані аркуші.