Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


324. Суржанська Вікторія Анатоліївна. Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників: дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Суржанська В.А. Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2004.

У дисертації на підставі вивчення теоретичних питань, присвячених проблемі формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань, розкрито сутність, структуру, особливості становлення, критерії, показники та рівні розвитку пізнавальної активності дітей. Теоретичний аналіз проблеми дав змогу визначити сутність, зміст, види та особливості творчих завдань для дітей-дошкільників. У виконаному дослідженні вперше науково обґрунтовано та експериментально перевірено розвивальну методику формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами творчих завдань; розроблено відповідні модифікації названих завдань для дітей.

Публікації автора:

  1. Суржанська В.А. Творчі завдання в роботі з дітьми старшого дошкільного віку: Навчальний посібник – К.: Науковий світ, 2003. – 34 с.

  2. Суржанська В.А. Деякі підходи до вивчення індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку з метою розвитку їх пізнавальної активності // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. праць. – Х.: ХДПУ, 1999. – Вип. 4. – С. 68-71.

  3. Суржанська В.А. Діагностика пізнавальної активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як засіб їх успішного навчання // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. праць. – Х.: ХДПУ, 1998. – Вип. 7. – С. 113-117.

  4. Суржанська В.А. Проблема дитячої творчості у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць. – Х.: ХДПУ, 1999. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 68-72.

  5. Суржанська В.А. Творчі завдання в роботі з обдарованими дітьми дошкільного віку // Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць. – Х.: ХДПУ, 2002. – Вип. 19. – Ч. 1. – С. 93-96.

  6. Суржанська В.А. Творчі завдання і проблема розвитку пізнавальної активності старших дошкільників // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. праць. – Х.: ХДПУ, 1998. – Вип. 6. – С. 197-199.

  7. Суржанська В.А. Творчі завдання у навчально-виховній роботі з дітьми старшого дошкільного віку // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. праць. – Х.: ХДПУ, 2001. – Вип. 16. – С. 251-262.

  8. Суржанська В.А. Творчі завдання в роботі з обдарованими дітьми дошкільного віку // Сучасні освітні технології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х.: ХДПУ, 2001. –С. 108-109.

  9. Суржанська В.А. Творчі завдання студентам як важливий засіб підготовки їх до роботи з дітьми дошкільного віку // Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів: Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Полтава, 1-3 березня 2000 року – Полтава: ПДПУ, 2000. – С. 209-212.

  10. Суржанська В.А. Статусні позиції в сім’ї та групі однолітків як фактор становлення пізнавальної активності дитини старшого дошкільного віку // Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ПДПУ ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2004. – С.169-173.