Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Маршицька Вікторія Вячеславівна. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку : Дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2003. — 186 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 157-177.Анотація до роботи:

Маршицька В.В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2003.

Дисертацію присвячено питанням виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку. Розроблено та експериментально перевірено особистісно орієнтовану технологію виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку; визначено його критерії, показники, етапи, засоби виховного впливу.

Доведено, що ефективність експериментальної технології виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у старших дошкільників забезпечується єдністю впливу на інтелектуальну, емоційну та діяльнісну сфери особистості і здійснюється поетапно через розширення потреб і мотивів взаємодії з природою та формування особистого досвіду емоційно-ціннісного ставлення до природи.