Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Хімічний опір матеріалів та захист від корозії


Калахан Олег Степанович. Закономірності і механізм корозії та корозійно-втомного руйнування титанових сплавів у середовищах різної протогенності : Дис... д-ра наук: 05.17.14 - 2008.Анотація до роботи:

 1. Калахан О. С. Циклическая трещиностойкость титанового сплава ПТ3В с различной структурой / О. С. Калахан, Н. А. Преварская // Физ.-хим. механика материалов. - 1987. - № 4. - С. 119–120.

 2. Похмурский В. И. Влияние протогенности среды на интенсивность коррозионных превращений на титановом сплаве ПТ3В / В. И. Похмурский, О. С. Калахан // Физ.-хим. механика материалов. - 1991. - № 4. - С. 15–18.

 3. Коррозионно-усталостное поведение стали 15Х11МФ и сплава ТС-5 в искусственной геотермальной среде / О. А. Поваров, Г. В. Томаров, О. С. Калахан, И. А. Смирнова // Теплоэнергетика. - 1994. - № 8. - С. 30–36.

 4. Похмурський В. І. Здатність плазмових покрить захищати титанові сплави від корозійного фретінг-утомного руйнування / В. І. Похмурський, О. С. Калахан // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 1997. - №3. - С. 72–76.

 5. Fedirko V. M. Corrosion behaviour of surface titanium layers in acid solutions after nitrogen thermodiffusion saturation / V. M. Fedirko, I. M. Pohreliuk, O. S. Kalakhan // Werkstoffe und Кorrosion. - 1998. - Vol 49, №6. - P. 435–439.

 6. Pokhmurskii V. I. The influence of plastic deformation and heat treatment on the structure and properties of the pseudo-a-titanium alloy / V. I. Pokhmurskii,
  O. S. Kalakhan // Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. – Seria Mechanika, z. 58, NR 250/99. – 1999. – Р. 101–108.

 1. Fedirko V. M. Wytrzymalosc zlacz spawanych pseudostopow tytanu-a po dyfuzyj
  nym nasycaniu azotem / V. M. Fedirko, O. S. Kalakhan, I. M. Pohreliuk // Inzynieria powierzchni. - 1999. - №1. - Р. 17–22.

 2. Похмурський В. І. Вплив неповного відпалу титанового (a+b) сплаву та його зварних з’єднань на опір втомі та корозійній втомі / В. І. Похмурський, О. С. Калахан // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2000. - №2. - С. 76–82.

 3. Калахан О. Енергетична характеристика анодної поведінки плазмового покриття на титановому сплаві / Олег Калахан // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2000. - Спец. вип. №1. - С. 391–394.

 4. Калахан О. С. Корозія та корозійна тріщинотривкість титанового сплаву ПТ3В у водяно-аміачних розчинах / О. С. Калахан, В. І. Похмурський // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2001. - №5. - С. 31–44.

 5. Похмурський В. І. Вплив поляризації на ріст втомних тріщин у титановому псевдо-a-сплаві в лужному середовищі / В. І. Похмурський, О. С. Калахан // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2001. - Спец. вип. №2. - С. 51–55.

 6. Калахан О. Електрохімія корозійно-втомних процесів титанових сплавів / Олег Калахан // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2002. - Вип. 42, Ч. 2. - С. 175–178.

 7. Калахан О. С. Вплив деформації титанових сплавів на кінетику утворення захисних оксидних плівок / О. С. Калахан // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2002. - Спец. вип. №3. - С. 172–176.

 8. Калахан О. С. Моделювання втомної міцності хвостовика ялинкового типу титанової турбінної лопатки / О. С. Калахан // Машинознавство. – 2003. – №8. – С. 35–40.

 9. Калахан О. С. Кінетичні закономірності електрохімічних процесів корозійної втоми титанових сплавів / О. С. Калахан // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2003. - №5. - С. 14–27.

 10. Похмурський В. І. Підвищення експлуатаційної надійності титанових лопаток турбіни К-1000-60/3000 / В. І. Похмурський, О. С. Калахан, Г. Г. Охота // Надійність і довговічність машин і споруд. – 2004. – №1. – С. 148–153.

 11. Калахан О. С. Корозійно-механічні властивості плазмових покриттів на титанових сплавах / О. С. Калахан, Г. Г. Охота // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2004. - Т. 9, № 1. - С. 5–10.

 12. Пітингоутворення за умов фретинг-втоми / О. П. Дацишин, О. С. Калахан, В. М. Кадира, Р. Б. Шур // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2004. - №2. - С. 14–27.

 13. Абразивний знос плазмових покривів різної структури на титановому сплаві / В. І. Похмурський, О. С. Калахан, І. Ю. Завалій, Г. Г. Охота, Р. В. Денис // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2004. - №4. - С. 63–69.

 14. Калахан О. Температурно-кінетична оцінка анодної поведінки поверхнево-модифікованих титанових сплавів / Олег Калахан // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2004. – Спец. вип. №4. – С. 578–583.

 15. Калахан О. Корозійно-електрохімічна поведінка плазмових покриттів на титановому сплаві ТС-5 у 10%-х розчинах соляної та сірчаної кислот / Олег Калахан, Галина Охота // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2006. – Спец. вип. №5. – С. 706–711.

 16. Похмурський В. І. Корозійно-електрохімічна поведінка поверхнево модифікованих титанових сплавів / В. І. Похмурський, О. С. Калахан, Г. Г. Охота // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2005. - №1. - С. 6–11.

 17. Калахан О. С. Корозійно-електрохімічні властивості поверхнево модифікованих імплантацією та плазмовим напиленням титанових сплавів / О. С. Калахан, Г. Г. Охота // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. пр., темат. вип. «Хімія, хімічна технологія та екологія», – Харків : НТУ «ХПІ». – 2005. – №16.– С. 68–71.

 18. Горбачевская К. Р. Исследование электрохимических реакций на титановом сплаве методом дискового вращающегося электрода в водно-аммиачных средах / К. Р. Горбачевская, О. С. Калахан // Физ.-хим. механика материалов. - 1987.
  - № 3. - С. 25–29.

 19. Установка для исследования электрохимических свойств поверхностей металлов в коррозионных средах при высоких температурах и давлениях / В. И. Похмурский, И. П. Гнып, И. Н. Антощак, О. С. Калахан, И. З. Дуцяк, Е. И. Мамаева, Э. И. Лычковский // Защита металлов. - 1991. - Т. 27, №3. - С. 516–518.

 20. Kalakhan O. S. Durability of welded joints made of Ti-5AI-1,5V-1Mo titanium alloy of different structure after annealing / O. S. Kalakhan // Mis-Matching of Welds : 2nd Int. Symp., April, 24–26, 1996. : Abstracts. – Germany, 1996. – Р. 86–89.

 21. Pokhmurskii V. I. Application of plasma coating for protection of steam turbines titanium blade against fretting fatigue failure / V. I. Pokhmurskii, O. S. Kalakhan // Korozja 96 - Teoria i practica : V Ogolnopolska Konferencja, 17–20 Wrzesnia 1996. : Abstracts. – Gdansk, 1996. – Р. 765-768.

 22. Pokhmurskii V. I. Evaluation of the effect of geothermal environment on corrosion fracture of titanium alloy and steel / V. I. Pokhmurskii, O. S. Kalakhan // ECF-12. Fracture from Defects / Eds. M. W. Brown, E. R. de los Rios, K. J. Miller. : 12th Biennial Conf. Fracture, Sheffield, 14–18 September 1998. : Proc. – London : EMAS LTD, 1998. - V. III. - P. 1157-1161.

 23. Pokhmurskii V. I. Specific features of electrochemical corrosion titanium alloys in environments with different content off protons / V. I. Pokhmurskii, O. S. Kalakhan // EUROCORR”98. Solutions of Corrosion Problems : Proc. – Utrecht (Netherlands), 1998. -7 p.

 24. Калахан О. С. Вплив мікроструктури та концентрації напружень на втому псевдо-a-титанового сплаву / О. С. Калахан // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій : зб. наук. пр., вип. 2 : в 3 т. / під заг. ред. Панасюка В. В. - Львів : Каменяр, 1999. - Т. 1 : Механіка і механізми процесів руйнування матеріалів. – С. 231-235.

 25. Калахан О. С. Закономірності електрохімічних властивостей титанових сплавів при корозійній втомі / О. С. Калахан // Сучасні проблеми механіки матеріалів: фізико-хімічні аспекти та діагностика властивостей : матеріали міжнар. наук.-техн. симп., 4–7 червня 2001 р. : - Львів : НАН України, Фізико-механічний ін-т, 2001. - С. 94-95.

 26. Калахан О. Опір абразивному зношуванню плазмово-напилених покриттів на титанових сплавах / Олег Калахан, Михайло Студент, Галина Охота // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій : зб. наук. пр., вип. 3 / під заг. ред. Панасюка В. В. - Львів : НАН України, Фізико-механічний ін-т, 2004. - С. 733-738.

 27. Похмурский В. И. Влияние структуры сплава ПТ-3В на трещиностойкость, усталость и механические свойства / В. И. Похмурский, О. С. Калахан // Ті-2005 в СНГ : междунар. конф., 22–25 мая 2005 г. : сб. тр. – К. : НАН України, Ін-т металофізики, 2005. – С. 286-290.

Анотація. Калахан О.С. Закономірності і механізм корозії та корозійно-втомного руйнування титанових сплавів у середовищах різної протогенності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальнісю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів, 2008.

У роботі узагальнено теоретико-експериментальні дослідження корозійної тривкості та корозійно-втомної довговічності титанових сплавів у середовищах різної протогенності та запропоновано нові підходи для вирішення важливої практичної проблеми підвищення корозійно-втомної довговічності титанових сплавів у технологічних середовищах енергетичної промисловості на основі встановлених закономірностей перебігу корозії та корозійної втоми сплавів та за наявності на них захисних покриттів.

З’ясовано закономірності впливу середовищ різної протогенності на кінетику електродних процесів на поверхні титанових сплавів. Встановлено, що ефективна енергія активації електродних процесів та коефіцієнт переносу структурно малочутливі при корозії сплаву ПТ-3В, а відмінності у корозійній тривкості при зміні його структури від грубозернистої пластинчастої до глобулярної дрібнозернистої зумовлені різною сумарною площею активних центрів на поверхні матеріалу. Отримано кількісні електрохімічні характеристики впливу циклічної деформації на репасивацію титанових сплавів у розчинах хлоридів. Встановлено інверсію впливу водних розчинів аміаку на опір зародженню втомної тріщини від концентратора напружень і кінетику її росту. Виявлено лінійну залежність стабілізованого значення електродного потенціалу Естаб від логарифма розмаху коефіцієнта інтенсивності напружень K для сплаву ПТ-3В різної структури в водному розчині аміаку змінної концентрації та температури середовища. На основі цієї залежності встановлено, що розвиток корозійно-втомних тріщин у сплаві за припорогових навантажень відбувається переважно за механізмом анодного розчинення, тоді як за вищих рівнів K визначальним є водневе окрихчення. Обґрунтовано ефективність застосування газотермічних покриттів для відновлення розмірів і захисту елементів титанових лопаток турбін енергетичних установок від фретинг-втомного руйнування, визначено лімітуючі стадії корозії покриттів та з’ясовано механізм розвитку їх локальної корозії - міжкристалітної, структурно-вибіркової та виразкової – при корозійній фретинг-втомі в хлоридних середовищах.